Het jaar bestaat uit 4 seizoenen. Aan de seizoenen zijn feesten verbonden. 8 in totaal,  als 8 spaken in een wiel, het Jaarwiel.

Deze feesten of vieringen worden van oudsher gevierd. Het zijn  In tijden dat de landbouw een grotere rol speelde in het leven van de mensen waren deze landbouwfeesten belangrijke tijden om het zaaien en oogsten te markeren.

 

Het Jaarwiel was niet alleen een kalender, maar symboliseerde ook het cyclische karakter van de seizoenen en had een religieuze kader. 

Vier ervan waren verbonden aan de beweging van de aarde en de zon.

De andere vier markeerden belangrijke jaarlijkse momenten in het (agrarische) leven van de mens.

 

De vieringen werden en worden vol overgave en uitbundig gevierd. Er wordt gegeten, gedanst en gezongen, verhalen verteld, gelachen en bij een vuur zitten of als het binnen is bij de gezelligheid van de kaarsen.

 

De namen van de vieringen zijn:

Saimhain, Alban Arthan, Imbolc, Alban Eilir, Beltaine, Alban Hefin, Lughnasadh en Alban Elfed.

 

Het Jaarwiel begint met Samhain. En vanuit de Keltische traditie is het ook het Keltisch Nieuwjaar.  Het land is dan kaal, er groeit niets meer. Het is het begin van de rustperiode voor het komende jaar maar ook het begin van een naar binnen keren naar jezelf. Het laatste feest van het jaar is Alban Elfed,Mabon of Herfstequinox, waarop de laatste oogsten van de zomer worden binnengehaald en een periode waarin je terugkijkt naar het afgelopen jaar en je plannen of voornemens.

 

Hoe zien mijn vieringen eruit?

De Poorten van de 4 Windrichtingen worden geopend en de Spirits van de Windrichtingen worden uitgenodigd om bij de viering te zijn als ook Great Spirit of de Godin, Moeder Aarde, de Voorouders, De Spirit van de Cirkel ofde Spirit van de Seizoensviering. En als je dat wilt je Krachtdier of Beschermengel De cirkel word getrokken, zodat we een veilig en heilige ruimte hebben om de viering te doen. We doen o.a. de ceremonie en een ritueel. Als we klaar sluiten we de poorten van de Windrichtingen en danken we de Krachten hiervan, Great Spirit of de Godin, Moeder Aarde en allen die we uitgenodigd hebben. Dan is er tijd om te eten, drinken, dansen, zingen of verhalen vertellen. Wat je wilt. Tijd om te vieren!