Beltaine markeert het begin van de zomer. Het belangrijkste thema is vruchtbaarheid en groei. Er stroomt energie door de aarde en ook door onszelf. Soms kan je het helemaal door je lijf voelen tintelen. 

Alles in de natuur staat op springen om te groeien en bloeien. Het is de vereniging van mannelijke en vrouwelijke krachten.

 

Net als tijdens Samhain was men er van overtuigd, dat de afscheiding tussen leven en de dood, deze wereld en werelden binnen deze wereld in deze nacht bijzonder dun was en zelfs overgestoken kon worden om het te bezoeken en te ontdekken. Maar de tijd daar verloopt anders dan hier.

 

Het is een tijd van hofmakerij, vreugdevolle uiting van seksualiteit van mens en dier.

Vroeger werd het vee tussen twee vuren gedreven om zo vruchtbaarheid af te roepen voor het komende seizoen.

 

Het symbool van Beltaine is de bloeiende meidoorn of bloeiende bloemen.

 

Het is ook een moment in het jaar om je af te vragen hoe de mannelijke en vrouwelijke aspecten in jou werken en of ze samen werken. En ook om je te verbinden met de opkomende energieën van de natuurlijke wereld om je heen, zodat je scheppende kracht, je creativiteit en vitaliteit wordt vergroot.

En het is ook een feest om vooral je vrouw of man zijn te vieren. Vier het leven, uitbundig en vrij!